Hoe is de Nederlandse taal ontstaan?

Vroeger, toen er nog geen vertaal bureaus voor Engels of Duits bestonden, sprak iedereen een andere taal. De Nederlandse taal is een subgroep van de West-Germaanse taal. Ondanks diverse theorieën en onderzoek is het nog niet honderd procent duidelijk waar taal precies vandaan komt.

Volgens onderzoekers is de Indo-Europeese taalfamilie, waar ook Nederlands een deel van uitmaakt, afkomstig uit Anatolië. Een plek waar hedendaags Turkije ligt. Er zijn veel overeenkomsten in taal, zoals bijvoorbeeld het woord ‘Neef’. In andere talen heet dit namelijk “nephew” of “neveu”. Deze woorden zijn bestudeerd door diverse wetenschappers. De conclusie hiervan is dat er een grote stamboom bestaat waar veel woorden overeenkomsten hebben. Al deze woorden werden gekoppeld aan locatie’s en hieruit kwam de conclusie dat de meeste woorden zijn ontstaan Anatolië.
Het Nederlandse grondgebied is al jaren bewoond, zo ook in het begin van de jaartelling. Toen werdt Nederland bewoont door Germanen uit Noord-Duitsland. Toen werd er dus Germaans gesproken in Nederland. Een aantal jaren later is er vanuit deze stroming diverse dialecten ontstaan. Een daarvan is het Nederlands. Met deze gegevens valt te concluderen dat de Nederlandse taal zo ongeveer 1.500 jaar oud is. In de Germaanse taalfamilie komen onder andere Fries, Deens, Noors en Duits voor.

taal

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *